اخبار اتاق

اخبار

ارائه تولید مازاد گوجه فرنگی در استان کرمان جهت تعدیل بازار

ارائه تولید مازاد گوجه فرنگی در استان کرمان جهت تعدیل بازار

ارائه تولید مازاد گوجه فرنگی در استان کرمان جهت تعدیل ...

ادامه مطلب


اولین نمایشگاه تولیدات ایران در گرجستان

با مجوز رسمی از سازمان توسعه و تجارت ایران با ...

ادامه مطلب


سمینار آموزشی «آشنایی با امور گمرکی و سامانه جامع امور گمرکی EPL»

🔺سمینار آموزشی «آشنایی با امور گمرکی و سامانه جامع امور …

ادامه مطلب


هیئت های تجاری اتاق بازرگانی خرمشهر

فراخوان اعزام هیات تجاری به کشور ساحل عاج

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نظر دارد ...

ادامه مطلب


قبلیبعدی

جهت مشاهده پیام لطفا روی عکس کلیک کنید.

اطلاعیه و بخش نامه ها

جهت مشاهد مطالب بیشتر از دکمه های کنترلی استفاده نمایید.

اطلاعیه سمینار

سمینار آموزشی «آشنایی با امور گمرکی و سامانه جامع امور گمرکی EPL»

معرفی هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه

 • نام و نام خانوادگی: هانی فیصلی
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۶۳۴۱۴۴۰ – ۰۶۱۵۳۵۲۸۸۵۴
  پست الکترونیکی: Alfaisal1969@yahoo.com
  سوابق تحصیلی: لیسانس

 • نام و نام خانوادگی: سید مصطفی موسوی
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۶۱۵۳۲۶۵۸۹۱ – ۰۹۱۶۶۳۱۱۸۳۷
  پست الکترونیکی: Smmco@ymail.com
  سوابق تحصیلی: لیسانس

 • نام و نام خانوادگی: جواد سعیدی حیزانی
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۶۱۵۳۵۲۷۷۴۲ – ۰۹۱۶۱۳۱۹۲۳۲
  پست الکترونیکی: Javadsaidi@royana.ir
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: طاهر سلیمانی
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۶۱۵۳۵۱۲۵۵۳ – ۰۹۱۶۶۳۱۶۳۰۱
  پست الکترونیکی: t.soleymani132@gmail.com
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: جمال عطیه بچاری
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۶۱۵۳۵۳۲۲۲۰ – ۰۹۱۶۳۳۳۰۷۹۰
  پست الکترونیکی: Jamalbachari1347@gmail.com
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: ثامر جاسمی نژاد دریس
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۱۱۰۰۹ – ۰۶۱۵۳۵۱۱۷۰۸
  پست الکترونیکی: Samer.jasemi@gmail.com
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: احمد شریفات
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۱۹۱۴۳ – ۰۶۱۵۳۳۲۹۲۹۲
  پست الکترونیکی: Ahmad_sharifat@yahoo.com
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: شهرام زکی
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۲۴۳۸۲ – ۰۶۱۵۳۵۱۳۲۹۷
  پست الکترونیکی: ZAKI1393@RAYANA.IR
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: ماجد مطوریان پور
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۱۹۱۱۹ – ۰۶۱۵۳۵۲۱۷۳۸
  پست الکترونیکی: matorianpour@yahoo.com
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: عبدالرضا ضعیف نژاد
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۶۳۱۴۶۶۹ – ۰۶۱۵۳۵۴۷۴۴۲
  پست الکترونیکی: Reza.zaifnejhad@gmail.com
  سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد

 • نام و نام خانوادگی: بیژن ستاره آسمان
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۲۴۰۷۷ – ۰۶۱۵۳۵۸۳۲۵۷
  پست الکترونیکی: Bijansetareh.aseman@yahoo.com
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: فاضل شنیور
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۲۱۷۷۹۸۵۴ – ۰۶۱۵۳۵۸۶۲۵۱
  پست الکترونیکی: Fazel.shanivar@yahoo.com
  سوابق تحصیلی: فوق دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: سعید حمداوی
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۱۱۰۰۰ – ۰۶۱۵۳۵۱۱۳۷۷
  پست الکترونیکی: Saeid.hamdavi@yahoo.com
  سوابق تحصیلی: -

 • نام و نام خانوادگی: سید احمد حسینی فر
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۲۱۱۲۸۳۸۷ – ۰۶۱۵۳۵۳۱۳۰۷
  پست الکترونیکی: -
  سوابق تحصیلی: -

 • نام و نام خانوادگی: مرتضی جزایری اصل
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۸۱۴۳۸۴۷
  پست الکترونیکی: -
  سوابق تحصیلی: لیسانس

جستجوگر سایت