اخبار اتاق

اخبار

اتاق بازرگانی خرمشهر

اعزام هیات تجاری به کشور بلغارستان

باعنایت به برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران …

ادامه مطلب


اعزام هیات تجاری به انگلستان – خرداد ۹۸

با اخذ مجوز سازمان توسعه تجارت و باهماهنگی اتاق بازرگانی، …

ادامه مطلب


قبلیبعدی

جهت مشاهده پیام لطفا روی عکس کلیک کنید.

اطلاعیه و بخش نامه ها

جهت مشاهد مطالب بیشتر از دکمه های کنترلی استفاده نمایید.

اطلاعیه سمینار

معرفی هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه

 • نام و نام خانوادگی: هانی فیصلی
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۶۳۴۱۴۴۰ – ۰۶۱۵۳۵۲۸۸۵۴
  پست الکترونیکی: Alfaisal1969@yahoo.com
  سوابق تحصیلی: لیسانس

 • نام و نام خانوادگی: سید مصطفی موسوی
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۶۱۵۳۲۶۵۸۹۱ – ۰۹۱۶۶۳۱۱۸۳۷
  پست الکترونیکی: Smmco@ymail.com
  سوابق تحصیلی: لیسانس

 • نام و نام خانوادگی: جواد سعیدی حیزانی
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۶۱۵۳۵۲۷۷۴۲ – ۰۹۱۶۱۳۱۹۲۳۲
  پست الکترونیکی: Javadsaidi@royana.ir
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: طاهر سلیمانی
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۶۱۵۳۵۱۲۵۵۳ – ۰۹۱۶۶۳۱۶۳۰۱
  پست الکترونیکی: t.soleymani132@gmail.com
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: جمال عطیه بچاری
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۶۱۵۳۵۳۲۲۲۰ – ۰۹۱۶۳۳۳۰۷۹۰
  پست الکترونیکی: Jamalbachari1347@gmail.com
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: ثامر جاسمی نژاد دریس
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۱۱۰۰۹ – ۰۶۱۵۳۵۱۱۷۰۸
  پست الکترونیکی: Samer.jasemi@gmail.com
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: احمد شریفات
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۱۹۱۴۳ – ۰۶۱۵۳۳۲۹۲۹۲
  پست الکترونیکی: Ahmad_sharifat@yahoo.com
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: شهرام زکی
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۲۴۳۸۲ – ۰۶۱۵۳۵۱۳۲۹۷
  پست الکترونیکی: ZAKI1393@RAYANA.IR
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: ماجد مطوریان پور
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۱۹۱۱۹ – ۰۶۱۵۳۵۲۱۷۳۸
  پست الکترونیکی: matorianpour@yahoo.com
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: عبدالرضا ضعیف نژاد
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۶۳۱۴۶۶۹ – ۰۶۱۵۳۵۴۷۴۴۲
  پست الکترونیکی: Reza.zaifnejhad@gmail.com
  سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد

 • نام و نام خانوادگی: بیژن ستاره آسمان
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۲۴۰۷۷ – ۰۶۱۵۳۵۸۳۲۵۷
  پست الکترونیکی: Bijansetareh.aseman@yahoo.com
  سوابق تحصیلی: دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: فاضل شنیور
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۲۱۷۷۹۸۵۴ – ۰۶۱۵۳۵۸۶۲۵۱
  پست الکترونیکی: Fazel.shanivar@yahoo.com
  سوابق تحصیلی: فوق دیپلم

 • نام و نام خانوادگی: سعید حمداوی
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۱۳۱۱۰۰۰ – ۰۶۱۵۳۵۱۱۳۷۷
  پست الکترونیکی: Saeid.hamdavi@yahoo.com
  سوابق تحصیلی: -

 • نام و نام خانوادگی: سید احمد حسینی فر
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۲۱۱۲۸۳۸۷ – ۰۶۱۵۳۵۳۱۳۰۷
  پست الکترونیکی: -
  سوابق تحصیلی: -

 • نام و نام خانوادگی: مرتضی جزایری اصل
  سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
  شماره تماس: ۰۹۱۶۸۱۴۳۸۴۷
  پست الکترونیکی: -
  سوابق تحصیلی: لیسانس

جستجوگر سایت

مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران