1 فوریه 2023date_range
  • perm_identity کمال هلالی
مسیر تشکیل اتاق بازرگانی مطلوب
29 ژانویه 2023date_range
  • perm_identity کمال هلالی
انجمن صنایع دستی استان خوزستان راه اندازی شد
12 ژانویه 2023date_range
  • perm_identity کمال هلالی
ظرفیت های اقتصادی خوزستان باید بیش از پیش معرفی شوند
8 ژانویه 2023date_range
  • perm_identity کمال هلالی
تولیدکنندگان طرفدار افزایش نرخ ارز نیستند
15 نوامبر 2022date_range
  • perm_identity کمال هلالی
اعطای مجوز ترانزیت کالای صادراتی از طریق مرز شلمچه