3 می 2023date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری نشست انتخاب هیئت رئیسه دوره دهم
12 مارس 2023date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از انتخابات دهمین دوره اتاق خرمشهر
9 نوامبر 2022date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از سفر کمیسیون اقتصادی مجلس به خرمشهر
26 آوریل 2022date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری هیئت تجاری اتاق خرمشهر به استانبول
26 آوریل 2022date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری افتتاح دفتر بسیج تجار خرمشهر
26 آوریل 2022date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری دوره های آموزشی سال ۱۴۰۰
26 آوریل 2022date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری جشنواره ام الحنان