15 اکتبر 2022date_range
  • perm_identity کمال هلالی
فصلنامه بیان/ شماره هشتم – تابستان ۱۴۰۱
15 اکتبر 2022date_range
  • perm_identity کمال هلالی
فصلنامه بیان/ شماره هفتم بهار ۱۴۰۱
9 می 2022date_range
  • perm_identity کمال هلالی
فصلنامه بیان/ شماره ششم -زمستان ۱۴۰۰
27 آوریل 2022date_range
  • perm_identity کمال هلالی
فصلنامه بیان/ شماره پنجم – پاییز ۱۴۰۰
1 جولای 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
شماره سوم فصلنامه بیان
25 فوریه 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
شماره دوم فصلنامه “بیان” منتشر شد
12 دسامبر 2018date_range
  • perm_identity کمال هلالی
اولین شماره از نشریه “بیان اقتصادی” چاپ و منتشر شد