معرفی هیئت نمایندگان

اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس: 06153250059

ایمیل : Smmco20@gmail.com

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد کسب و کارهای جدید

هیئت نمایندگان
سید مصطفی موسوی

شماره تماس: 06132261134

ایمیل : info@najma-tejareh.com

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی MBA

هیئت نمایندگان
عبدالله خالدی

شماره تماس: 09163337000

ایمیل : mohsen_hamidavi@yahoo.com

سوابق تحصیلی: ...

هیئت نمایندگان
محسن حمیداوی

شماره تماس: 06153329292

ایمیل : Ahmadsht702@yahoo.com

سوابق تحصیلی: کارشناسی حقوق

هیئت نمایندگان
احمد شریفات

شماره تماس: 02188218105

ایمیل : foadkaabi7373@yahoo.com

سوابق تحصیلی: کارشناسی

هیئت نمایندگان
فواد کعبی

شماره تماس: 06153524066

ایمیل : hosseinshajirati182@gmil.com

سوابق تحصیلی: ...

هیئت نمایندگان
عبدالحسین شجیراتی

شماره تماس: 02188840033

ایمیل : eyvan.a1@gmail.com

سوابق تحصیلی: ...

هیئت نمایندگان
محمد هادی مقدم

شماره تماس: 06153528162

ایمیل : tamimis830@gmil.com

سوابق تحصیلی: ...

هیئت نمایندگان
سعید سلیمانی

شماره تماس: 09161311635

ایمیل : Salemjabrzadeh1402@gmail.com

سوابق تحصیلی: ...

هیئت نمایندگان
سالم جبرزاده

شماره تماس: 06153531280

ایمیل : matorinpour@yahoo.com

سوابق تحصیلی: کارشناسی

هیئت نمایندگان
ماجد مطوریان پور

شماره تماس: 06153583259

ایمیل : aboudtaiybi1957@yahoo.com

سوابق تحصیلی: دیپلم بازرگانی

هیئت نمایندگان
عبود طیبی

شماره تماس: 09166316301

ایمیل : Navid.karkhehkhozestan@rayana.co

سوابق تحصیلی: کارشناسی حقوق

هیئت نمایندگان
طاهر سلیمانی

شماره تماس: 09161324190

ایمیل : edr829@gmail.com

سوابق تحصیلی: دکترای حسابداری

هیئت نمایندگان
سید هادی ادریس پور

شماره تماس: 09121779854

ایمیل : Fazel.shanivar@yahoo.com

سوابق تحصیلی: کاردانی بازرگانی

هیئت نمایندگان
فاضل شنیور

شماره تماس: 06153512783

ایمیل : Hadadiyan.Mohammed@gmail.com

سوابق تحصیلی: ...

هیئت نمایندگان
محمد حدادیان

copyright2024 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ