معرفی هیئت نمایندگان

اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی خرمشهر

شماره تماس: 09166341440

ایمیل : Alfaisal1969@yahoo.com

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - کارشناسی ادبیات عرب

هیئت نمایندگان
هانی فیصلی

شماره تماس: 09161324146

ایمیل : kazem.bahranahmadi@gmail.com

سوابق تحصیلی: دیپلم

هیئت نمایندگان
کاظم بهران احمدی

شماره تماس: 09161319045

ایمیل : Monem.kaabinejad@gmail.com

سوابق تحصیلی: دیپلم تجربی

هیئت نمایندگان
عبدالمنعم کعبی نژاد

شماره تماس: 09161319143

ایمیل : Ahmadsht702@yahoo.com

سوابق تحصیلی: دیپلم

هیئت نمایندگان
احمد شریفات

شماره تماس: 09168333919

ایمیل : abdolreza1171@gmail.com

سوابق تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

هیئت نمایندگان
عبدالرضا سریح زاده

شماره تماس: 09166302100

ایمیل : amin.fartousi@gmail.com

سوابق تحصیلی: دکترای روابط بین الملل

هیئت نمایندگان
امین فرطوسی

شماره تماس: 09161324066

ایمیل : momen.javad@yahoo.com

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری

هیئت نمایندگان
محمد جواد مومن

شماره تماس: 09161319205

ایمیل : Amir.khalafy@gmail.com

سوابق تحصیلی: دیپلم معماری

هیئت نمایندگان
امیر خلفی

شماره تماس: 09166302286

ایمیل : mohammad.askarisaber@gmail.com

سوابق تحصیلی: کاردانی عمران

هیئت نمایندگان
محمد عسگری صابر

شماره تماس: 09166311837

ایمیل : Smmco20@gmail.com

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی کشاورزی

هیئت نمایندگان
سید مصطفی موسوی

شماره تماس: 09354660346

ایمیل : morteza_jazayeriasl@yahoo.com

سوابق تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

هیئت نمایندگان
مرتضی جزایری اصل

شماره تماس: 09166316301

ایمیل : Navid.karkhehkhozestan@rayana.co

سوابق تحصیلی: دیپلم

هیئت نمایندگان
طاهر سلیمانی

شماره تماس: 09169283527

ایمیل : aboud.tayebi413@gmail.com

سوابق تحصیلی: دیپلم بازرگانی

هیئت نمایندگان
عبود طیبی

شماره تماس: 09121779854

ایمیل : Fazel.shanivar@yahoo.com

سوابق تحصیلی: کاردانی بازرگانی

هیئت نمایندگان
فاضل شنیور

شماره تماس: 09161311000

ایمیل : Saeid.hamdavi@yahoo.com

سوابق تحصیلی: دیپلم

هیئت نمایندگان
سعید حمداوی

copyright2023 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ