با توجه به انتقال بدهی ارزی برخی از بنگاه های اقتصادی به سرفصل مطالبات غیرجاری بانک ها و در نتیجه محرومیت این بنگاه ها از ارائه خدمات بانکی؛ و با نشستی که در حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار گردید مقرر شد که کلیه بنگاه های فعال و درگیر مورد فوق به دلایلی چون: دارای بدهی معوق به صندوق توسعه ملی، بدهکاران ارزی جزء “دال” قانون بودجه سال ۸۸ و دیگر بدهکاران منشا داخلی؛ طی مراحلی از سفصل بدهکاران خارج گردند.

ازا ین رو استدعا داریم واحد هایت ولیدی متقاضی بهره مندی از شرایط فوق تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۶ اسفند ماه، تقاضای خویش را با ذکر بانک عامل، منشا بدهی و مانده بدهی های ارزی؛ از طریق شماره ۰۹۲۱۷۷۸۹۵۴۹ به روابط عمومی اتاق خرمشهر اعلام نموده، تا مراتب معرفی ایشان به کمیسیون بازار پول و سرمایه صورت پذیرد.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا دیدگاهتان را بنویسید

    copyright2023 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ