در راستای موافقت اصولی شماره ۹۴۰۲/۱۴/ص مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ اتاق ایران مبنی بر ثبت و تاسیس “انجمن فعالان صنایع دستی استان خوزستان” در اتاق ایران، مقرر شد تا مجمع عمومی انجمن مذکور، در روز شنبه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ راس ساعت ۹ صبح، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر واقع در خرمشهر – کوتشیخ – بلوار ساحلی شهید بایندر با رعایت تشریفات قانونی برگزار گردد.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالان اقتصادی حوزه های مربوطه دعوت به عمل می آید؛ از روز شنبه ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ الــــی روز سه شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ جهت ثبت نام و تکمیل مدارک از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۳ بعد از ظهر به واحد تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر واقع در آدرس فوق مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۹۶۹۵۳۰۸۷ تماس حاصل فرمایند.

دستور کار جلسه:

 • بررسی و تصویب اساسنامه
 • تعیین حق ورودی و حق عضویت سالانه
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار
 • انتخاب اعضای هیئت رئیسه و بازرسان

شرایط ثبت نام:

الف-کلیه فعالین اقتصادی حوزه صنایع دستی در طبقه‌بندی زیر با احراز شرایط مربوط می‌توانند به عضویت “انجمن” در آمده یا “جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره نامزد” شوند:

۱- توليد‌كنندگان صنایع دستی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر

۲- واحدهای صنفی و دارندگان پروانه کسب معتبر ( جواز کسب) در حوزه های صنایع دستی

۳- دارندگان و مدیران آموزشگاه های هنری و صنایع دستی با ارائه مدارک تاسیس

۴- صادرکنندگان صنایع دستی با ارائه پروانه گمرکی و اظهارنامه های صادراتی

۵- تعاونی های تولید کننده یا صادرکننده دارای شرایط بند (۱)  بشرط داشتن کارت بازرگانی از اتاق تعاون استان

تبصره:  تمامی پروانه های بهر برداری،  پروانه های کسب و مجوزهای صنعتی می بایست تا تاریخ برگزاری مجمع دارای اعتبار باشند

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا عضویت معتبر از یکی از اتاق های بازرگانی استان خوزستان (اهواز، آبادان و خرمشهر)

تبصره:  افراد حقیقی صنعت گر دارنده ی کارت عضویت یا بازرگانی از یکی از اناقهای استان خوزستان بشرط داشتن پروانه بهره برداری  بعنوان یک واحد تولیدی یا فروش (عرضه کننده) یا شناخته شدن بعنوان بازرگان می توانند به عضویت انجمن درآیند

ج– ارائه اصل معرفی نامه جهت نمایندگی از اشخاص حقوقی با مهر و امضای دارندگان حق امضا (نماینده اشخاص حقوقی باید مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره باشد)

د- ارائه کپی از کارت ملی و شناسنامه اشخاص حقیقی و و یا آخرین اگهی تغییرات رسمی شرکت ها و کپی شناسنامه و کارت ملی نمایندگان برای اشخاص حقوقی

ه- واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت  علی الحساب به حساب شماره ۵۹۴۴۸۷۷۸۷۸ به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر نزد بانک ملت شعبه مرکزی

 • متقاضیان عضویت در هیئت مدیره انجمن مذکور، نهایتا تا یک هفته پیش از برگزاری مجمع می توانند درخواست کتبی خویش مبنی بر نامزد شدن در انتخابات هیئت مدیره انجمن فعالان صنایع دستی استان خوزستان را اعلام نمایند.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


  لطفا دیدگاهتان را بنویسید

  copyright2024 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

  کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ