20 مارس 2023date_range
  • perm_identity کمال هلالی
پیام رئیس اتاق خرمشهر به مناسب سال جدید
1 فوریه 2023date_range
  • perm_identity کمال هلالی
مسیر تشکیل اتاق بازرگانی مطلوب
29 ژانویه 2023date_range
  • perm_identity کمال هلالی
انجمن صنایع دستی استان خوزستان راه اندازی شد
12 ژانویه 2023date_range
  • perm_identity کمال هلالی
ظرفیت های اقتصادی خوزستان باید بیش از پیش معرفی شوند