1 دسامبر 2021date_range
  • perm_identity کمال هلالی
خودتحریمی زیان‌آور برای کشور/ صف انبوه واردکنندگان
21 ژوئن 2020date_range
  • perm_identity کمال هلالی
برنامه ریزی هدفمند کشاورزی، در سال جهش تولید
29 سپتامبر 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
مقرّ و محل در داوری تجاری بین المللی