اخبار اتاق

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی کشاورزی تاشکند ازبکستان ۲۰۱۸


نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی کشاورزی تاشکند ازبکستان ۲۰۱۸ چهاردهمین دوره، در تاریخ ۲۱-۲۳ نوامبر (۳۰ آبان الی ۲ آذر ۹۷) برگزار می شود.

تاریخ شروع:
چهارشنبه ۹۷/۰۸/۳۰ (۱۱/۲۱/۲۰۱۸)

تاریخ پایان:
جمعه ۹۷/۰۹/۰۲ (۱۱/۲۳/۲۰۱۸)

وب سایت:
rastinpaya.com

تلفن:
۰۲۱-۸۶۰۲۲۷۰۱ / ۰۹۱۲۶۰۸۶۸۶۳

برگزار کننده
شرکت نمایشگاهی راستین پایا

۰۲۱-۸۶۰۲۲۷۰۱ / ۰۹۱۲۶۰۸۶۸۶۳
rastinpaya@gmail.com

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تاشکند (ازبکستان)
آدرس: ۱۰۷, Tashkent 100084, Uzbekistan

 


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید