با اعلام رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق خرمشهر؛ با توجه به رتبه اول آموزش اتاق خرمشهر در میان اتاق های کشور، نمایندگی موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران در استان خوزستان به اتاق خرمشهر واگذار گردید.

مرتضی جزایری اصل افزود: اعطای این نمایندگی بار مسئولیت قسمت آموزش اتاق خرمشهر را چند برابر کرده است، و امیدواریم همچون سال های قبل با اولویت بخشی به آموزش بهینه و کاربردی موضوعات اقتصادی در منطقه ، سطح آموزش اعضای اتاق را هم از نظر کمی و هم از نگاه کیفی بالاتر ببریم.

در متن این حکم امده است:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
با توجه به شایستگی آن اتاق و اهمیت امر آموزش در ارتقای مهارت ها و توانمندی های فعالان اقتصادی، که شرط ضروری برای توسعه اقتصادی کشور بوده و براساس بند “ل” ماده ۵ “قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران” جزء وظایف اتاق بازرگانی دانسته شده است، به موجب این مجوز، نمایندگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران برای برگزاری همایش ها، کارگروه ها و دوره های اموزشی مورد تأیید این مؤسسه در استان خوزستان به آن اتاق اعطا میگردد.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا دیدگاهتان را بنویسید

    copyright2021 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ