اخبار اتاق

گزارش تصویری از سمینارهای آموزشی ” اصول و فنون مذاکره” و “روانشناسی فروش، شخصیت شناسی”user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 560
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید