در پی انتشار مطلبی با مضمون نادرست و غیر واقعی با موضوع ابطال انتخاب میان دوره ای دوره هشتم توسط پایگاه خبری اقتصاد روز؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر با ارسال جوابیه ای به سایت مزبور ضمن رد ادعای مطرح شده در مطلب فوق، از این پایگاه درخواست انتشار جوابیه مربوطه را نمود.

به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر؛ در متن جوابیه اتاق خرمشهر آمده است:

انتظار داریم با توجه با ماده ۲۳ قانون مطبوعات و رعایت مضمون و دستور مصرح در آن ماده، دستور فرمایید جوابیه حاضر را، جهت آگاهی عموم ، درج و منتشر فرمایند.منبع خبری شما، بمنظور نیل به اهداف نامیمون خویش و تشویش اذهان عمومی و تخریب جایگاه و آوازه اتاق ایران و اتاق خرمشهر، در بیان ما واقع، صادق نبوده و کلاً حقایق و واقعیت ها را در همین راستا مخفی و مکتوم نموده است.

 • ذکر این نکته مهم را ضروری می دانیم که : اتاق ایران بموجب ماده ۱/۱/۵ آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان، مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ شورایعالی نظارت، مکلف گردیده است که : حداکثر چهار ماه قبل از پایان دوره چهار ساله هیات نمایندگان ( دوره هشتم ) اقدام به تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات کرده و طی زمان یاد شده ، انتخابات دوره بعدی هیات نمایندگان اتاق ایران و سایر شهرستان ها را برگزار نماید .
 • در بند ۲/۱/۵ همان آئین نامه ، زمان برگزاری انتخابات کلیه اتاق های شهرستان را در بهمن یا اسفند ماه تعیین و یادآور شده است که : تا پایان اردیبهشت ماه، هیات نمایندگان هر اتاق، هیات رئیسه خود را انتخاب و به اتاق ایران معرفی نماید.
 • انتخابات دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشا.ورزی خرمشهر همزمان با سایر اتاق های کشور ، وفق ماده ۴/۵ آئین نامه مذکور، در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۷ برگزار و نتیجه آن در پایان همان روز مشخص و صحت انتخابات به تایید هیات نظارت بر انتخابات دوره نهم اتاق خرمشهر رسید و انجمن نظارت بر انتخابات کل اتاق های کشور نیز پس از وصول گزارش هیات ناظر، صحت انتخابات این دوره را تایید و در فرجه و مهلت قانونی، ضمن عمل به مفاد ماده ۱۷/۵ آئین نامه موصوف، اقدام به صدور اعتبار نامه اعضاء منتخب نمود و اعضاء منتخب نیز در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ مبادرت به انتخاب اعضاء جدید هیات رئیسه اتاق کردند.
 • نظر به اینکه ،بصراحت آنچه در ماده دو آئین نامه سابق الذکر در مورد مدت فعالیت هیات نمایندگان آمده است که: مدت فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان چهار سال است که پس از اعلام نتایج انتخابات و اتمام دوره قبلی شروع می شود، اذعان و تصدیق می فرمائید که دوره هشتم پایان یافته تلقی می گردد.
 • هر چند دادنامه صادره از سوی شعبه موقر ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۷ اصدار یافته لکن برگ اجرائی صادره از سوی شعبه ششم اجرای احکام دیوان عدالت اداری، با قید مهلت یکماهه ، در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ ( منتهی به ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ ) می باشد ( تصویر پیوست ) و این حکم نیز به موجب نامه شماره ۱۴۵۹۳/۴۲/ص – ۱۳/۱۲/۱۳۹۷ ( تصویر ضمیمه ) از سوی سرپرست محترم امور حقوقی وقت اتاق ایران ، جهت اجرای حکم به این اتاق واصل و ابلاغ گردید.
 • ملاحظه می فرمائید که : زمان تصویب آئین نامه مورد عمل، پیش از صدور حکم قطعی شعبه ۲۶ محترم دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری بوده و تمامی اقدامات انجام شده در برگزاری انتخابات دوره نهم هیات نمایندگان اتاق خرمشهر ، وفق قوانین و مقررات قانونی و پیش از اتمام مهلت مندرج  در برگ اجرائیه صادره از سوی شعبه ششم محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری صورت گرفته و ابلاغیه واصله به این اتاق، دقیقاً یکروز پس از صدور و ابلاغ اعتبار نامه های اعضاء منتخب هیات نمایندگان دوره نهم و اتمام دوره هشتم بشرح مشارالیه در بند چهار این جوابیه بوده است.

       لذا چون با برگزاری انتخابات دوره نهم و پایان دوره هشتم بشرح مافات، عملاً نظر دیوان در ابطال انتخابات میان دوره ای هشتم تامین و محقق گردیده بود، بنابراین، دیگر موجبی برای اجرای حکم شعبه ششم اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود نداشته و امکان اجرای آن حکم برای این اتاق میسر نبوده است و نمی بایست استنکاف از انجام دستور مقام محترم قضایی قلمداد و تلقی گردد.

برای مشاهده مطلب در پایگاه خبری اقتصاد روز؛ اینجا کلیک کنید

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


  لطفا دیدگاهتان را بنویسید

  copyright2020 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

  کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ