اخبار اتاق

تسهیل ورود و اخذ ویزای قطر برای بازرگانان ایرانی


طبق دستور وزیر کشور دولت قطر روادید فوری و ویژه ای برای تجار دارای تابعیت ایرانی به مدت شش ماه (بصورت کثیرالورود) فعال گردیده است و هزینه روادید تجار به مبلغ ۲۰۰ ريال قطر بصورت ماهانه تعیین گردیده است.این روادید بصورت فوری بصورت یک ماه و قابل تمدید برای ۵ ماه دیگر به شرط آزمایشات پزشکی می باشد.
شرایط ذریافت این روادید عبارت است از:
اعتبار داشتن گذرنامه
داشتن دعوتنامه از سوی یک شرکت معتبر قطری
همراه داشتن مبلغ ۵۰۰۰ ريال قطر و یا معادل ارزی آن
رزرو هتل و بلیت رفت و برگشت

 

قطر


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 338
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید