سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان با توجه به در پیش بودن روز صنعت و معدن در نظر دارد واحدهای نمونه صنعتی که فعالیت های شاخص و مهم در حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE) را به عنوان واحدهای موفق و نمونه معرفی نمایند.
در فراخوان این سازمان آمده است که اولویت این کاوش بررسی واحدهای صنعتی با رویکرد اقدامات کنترلی و پایش در هر کدام از موضوعات فوق می باشد.
واحدهای صنعتی علاقه مند میتوانند با توجه به فرم های شاخص و تکمیل فرم ثبت نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۸ خرداد ۹۸ به سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان و ادارات تابعه شهرستان های آن مراجعه نمایند.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا پاسخی بگذارید

    copyright2019 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ