2 ژانویه 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری سمینار آموزشی طرح کسب و کار Business plan
30 دسامبر 2018date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری سمینار آموزشی پرورش تاجر الکترونیک
17 دسامبر 2018date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری سمینارهای آموزشی آذرماه
25 اکتبر 2018date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از حضور وزیر کشور در اتاق خرمشهر