18 دسامبر 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از میز معرفی خرمشهر در اتاق ایران
26 سپتامبر 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از سمینار آموزشی “آشنائی با بورس”
26 سپتامبر 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری چهارمین نشست هیات نمایندگان
13 آگوست 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از سومین نشست هیات نمایندگان – دوره نهم
13 آگوست 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری سمینار آموزشی آشنائی با بازار سوریه