۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از نشست هیئت رئیسه های سه اتاق بازرگانی خوزستان
۱۷ دی ۱۳۹۷date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری سمینار آموزشی تکریم ارباب رجوع
۱۲ دی ۱۳۹۷date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری سمینار آموزشی طرح کسب و کار Business plan
۹ دی ۱۳۹۷date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری سمینار آموزشی پرورش تاجر الکترونیک