۲۲ مرداد ۱۳۹۸date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از سومین نشست هیات نمایندگان – دوره نهم
۲۲ مرداد ۱۳۹۸date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری سمینار آموزشی آشنائی با بازار سوریه
۱۴ مرداد ۱۳۹۸date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری نخستین جشنواره مهارت اروند
۱۲ تیر ۱۳۹۸date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری سفر هیئت تجاری اتاق خرمشهر به بصره
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از نشست هیئت رئیسه های سه اتاق بازرگانی خوزستان