18 ژانویه 2020date_range
  • perm_identity کمال هلالی
حذف عوارض پلکانی خروج از کشور در منطقه آزاد اروند
2 ژانویه 2020date_range
  • perm_identity کمال هلالی
صادرات ماهانه بیش از ۲۰۰ هزار تن کلینکر از بندر خرمشهر
26 سپتامبر 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
کمیسیون های تخصصی اتاق خرمشهر ترکیب خود را شناخت