عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر - دوره نهم 18 آگوست 2016date_range
  • perm_identity سید محمد بیت عنب
سعید حمداوی
عضو هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی خرمشهر 18 آگوست 2016date_range
  • perm_identity سید محمد بیت عنب
کاظم بهران احمدی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خرمشهر دوره نهم 18 آگوست 2016date_range
  • perm_identity سید محمد بیت عنب
مرتضی جزایری اصل