1 جولای 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
شماره سوم فصلنامه بیان
25 فوریه 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
شماره دوم فصلنامه “بیان” منتشر شد
12 دسامبر 2018date_range
  • perm_identity کمال هلالی
اولین شماره از نشریه “بیان اقتصادی” چاپ و منتشر شد