۱۰ تیر ۱۳۹۸date_range
  • perm_identity کمال هلالی
شماره سوم فصلنامه بیان
۶ اسفند ۱۳۹۷date_range
  • perm_identity کمال هلالی
شماره دوم فصلنامه “بیان” منتشر شد
۲۱ آذر ۱۳۹۷date_range
  • perm_identity کمال هلالی
اولین شماره از نشریه “بیان اقتصادی” چاپ و منتشر شد