26 سپتامبر 2019date_range
  • perm_identity سید محمد بیت عنب
سمینار آموزشی الفبای استارت آپ
8 سپتامبر 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
سمینار آموزشی آشنائی با بورس و تحلیل تکنیکال
26 ژانویه 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
سمینارهای بهمن ماه
21 ژانویه 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
کارگاه آموزشی “مکالمات بازرگانی به زبان انگلیسی”
اتاق بازرگانی خرمشهر 13 ژانویه 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
سمینارهای آموزشی هفته پایانی دی ماه
8 دسامبر 2018date_range
  • perm_identity کمال هلالی
برنامه زمانی سمینارهای آموزشی اتاق خرمشهر اعلام شد
4 می 2018date_range
  • perm_identity کمال هلالی
سمینار آموزشی « کشت گیاهان دارویی»
28 آوریل 2018date_range
  • perm_identity کمال هلالی
سمینار آموزشی “آشنائی با اصول تجارت با عمان”