12 جولای 2020date_range
  • perm_identity کمال هلالی
مناقصه دولتی کشور تایلند
12 جولای 2020date_range
  • perm_identity کمال هلالی
واردات بذر منداب و شرایط قرنطینه ای آن
14 ژوئن 2020date_range
  • perm_identity کمال هلالی
نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری چین (گواندونگ)