۲۲ مرداد ۱۳۹۸date_range
  • perm_identity کمال هلالی
سمینار آموزشی آشنائی با بازار سوریه برگزار شد
۱۴ مرداد ۱۳۹۸date_range
  • perm_identity کمال هلالی
نخستین جشنواره مهارت اروند برگزار شد
۹ مرداد ۱۳۹۸date_range
  • perm_identity کمال هلالی
افتتاح خط کشتیرانی خرمشهر به بصره
۱۸ تیر ۱۳۹۸date_range
  • perm_identity کمال هلالی
تقدیر از صنعتگران برتر منطقه آزاد اروند
۹ تیر ۱۳۹۸date_range
  • perm_identity کمال هلالی
شماره سوم فصلنامه بیان منتشر شد