20 مارس 2020date_range
  • perm_identity کمال هلالی
پیام نوروزی رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر
19 مارس 2020date_range
  • perm_identity کمال هلالی
نگاهی بر عملکرد اتاق خرمشهر در سال ۹۸
16 فوریه 2020date_range
  • perm_identity کمال هلالی
آغاز دوره مدیریت حمل و نقل از سه شنبه ۲۹ بهمن ماه
16 فوریه 2020date_range
  • perm_identity کمال هلالی
اعمال عوارض صادراتی خرما؛ اشتباهی که تکرار شد