اخبار اتاق

گزارش تصویری از نشست مشترک اتاق بازرگانی خرمشهر با مسئولین سرمایه گذاری و صنعت استان بصره


نشست مشترک اتاق بازرگانی خرمشهر با هیئت سرمایه گذاری بصره


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید