3 ژانویه 2021date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از نمایشگاه عکس تاریخ تجارت ایران و کویت
31 دسامبر 2020date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از سفر دبیر کل اتاق تهران به خرمشهر
27 سپتامبر 2020date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری کلنگ زنی مجمتع تفریحی سندباد
18 دسامبر 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از میز معرفی خرمشهر در اتاق ایران
26 سپتامبر 2019date_range
  • perm_identity کمال هلالی
گزارش تصویری از سمینار آموزشی “آشنائی با بورس”