اخبار اتاق

معرفی اعضای هیئت رئیسه دوره نهم اتاق بازرگانی خرمشهر


هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خرمشهر

نام و نام خانوادگی :  هانی فیصلی
سمت :                    رئیس
شماره تماس :        ۰۹۱۶۶۳۴۱۴۴۰ – ۰۶۱۵۳۵۲۸۸۵۴
پست الکترونیکی :  Alfaisal1969@yahoo.com
سوابق تحصیلی :  کارشناسی ادبیات عرب وکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

رئیس

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر
نام و نام خانوادگی :  سید مصطفی موسوی
سمت :                    نائب رئیس اول
شماره تماس :        ۰۹۱۶۶۳۱۱۸۳۷ – ۰۶۱۵۳۲۶۲۷۱۷
پست الکترونیکی : Smmco20@gmail.com
سوابق تحصیلی :  کارشناسی زبان

نائب رئیس اول

نائب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر
نام و نام خانوادگی :  مرتضی جزایری اصل
سمت :                    نائب رئیس دوم
شماره تماس :        ۰۹۳۵۴۶۶۰۳۴۶ – ۰۶۱۵۳۳۶۰۹۳۶
پست الکترونیکی : morteza_jazayeriasl@yahoo.com
سوابق تحصیلی :  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر
نام و نام خانوادگی :  طاهر سلیمانی
سمت :                    خزانه دار
شماره تماس :        ۰۹۱۶۶۳۱۶۳۰۱ – ۰۶۱۵۳۵۴۲۳۱۱
پست الکترونیکی : Navid.karkhehkhozestan@rayana.co
سوابق تحصیلی :  دیپلم

خزانه دار

خزانه دار اتاق بازرگانی خرمشهر
نام و نام خانوادگی : عبود طیبی
سمت :                    منشی هیئت رئیسه
شماره تماس :        ۰۹۱۶۹۲۸۳۵۲۷ – ۰۶۱۵۳۵۳۴۰۸۰
پست الکترونیکی : Aboud.tayebi97@gmail.com
سوابق تحصیلی :  دیپلم بازرگانی

منشی هیئت رئیسه

منشی هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خرمشهر


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 560
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید