اخبار اتاق

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی عادی  انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران


به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران، بدینوسیله از کلیه شرکت های فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر دعوت می نماید از روز سه شنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ الی پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ جهت ثبت نام عضویت در انجمن مزبور و مشارکت در مجمع عمومی مربوطه به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه پنجم مراجعه نمایند . شایان ذکر است که مهلت یاد شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

 

شرایط ثبت نام:

الف-کلیه فعالین اقتصادی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در طبقه‌بندی زیر با احراز شرایط مربوط می‌توانند به عضویت “انجمن” در آیند:

۱- توليد‌كنندگان و سازندگان تجهیزات و قطعات مرتبط با صنایع تجدیدپذیر دارای پروانه بهره‌برداری

۲-نیروگاه‌های دارای قرارداد فروش برق، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت که به قرارداد خرید تضمینی رسیده‌اند

۳-پیمانکاران EPC تخصصی حوزه صنایع تجدیدپذیر با ارایه مدارک معتبر فعالیت

ب- براي عضويت در “انجمن” داشتن شرايط زير  اجباري است:

۱-دارا بودن پروانه بهره‌برداري برای سازندگان و تولید کنندگان با ذکر لیست تجهیزات

۲-دارا بودن قرارداد فروش برق، پروانه بهره‌برداری، پروانه ساخت که به قرارداد خرید تضمینی رسیده است برای صاحبان نیروگاه‌ها

۳-دارا بودن مدارک معتبر فعالیت برای پیمانکاران EPC

۴- دارا بودن كارت بازرگانی یا عضویت معتبر در اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کشور

بدیهی است پس از پایان ثبت نام، فراخوان مربوط به برگزاری مجمع عمومی مربوطه با دستور انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان متعاقبا اعلام می گردد.

ج- اصل فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال (معادل یک میلیون تومان) به شماره حساب (۰۱۰۵۹۹۴۰۹۵۰۰۰) سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران.

تبصره: نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل، یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت متبوع باشند با در دست داشتن آخرین تغییرات روزنامه رسمی و معرفی نامه به مهر و سربرگ شرکت.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید