هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت واردات ۳۵ قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی را در چهارچوب سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز دانست.
به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۳، -خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، توسط دستگاههای دولتی ممنوع گردید.
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص مستثنی شدن خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در شرایط ضروری به تشخیص مشترک آن وزارتخانه‌ و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول تصویب نامه صدرالذکر و اصلاحات بعدی آن موافقت کرد و مراتب وفق تصویب نامه شماره ۷۸۵۵۵/ت۵۵۷۴۴هـ مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ابلاغ شد.
هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب نامه اخیر الذکر را با این استدلال که مطابق ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۱- که مقرر می دارد؛ «… اگر استفاده از تولیدات وخدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستگاه های مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.»، متن مصوبه از این حیث که به جای ترتیبات مقرر در قانون، بروز «شرایط ضروری» را مبنای مستثنی شدن خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی از ممنوعیت های مندرج در بند (۱) مصوبه قبلی می داند و از آن باب که این استثناء معشر بر تغییر ضابطه مندرج در قانون می باشد، مغایر قانون تشخیص داده است.
براین اساس معاونت حقوقی رییس جمهور طی نامه از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست نمود راجع به موضوع اعلام نظر و متن اصلاحی مربوط را ارسال نمایند.
در این راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مشکلات موجود و به منظور جلوگیری از کمبودهای تجهیزات پزشکی و در اجرای تصویب نامه مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، فهرست (۳۵) ردیف تجهیزات و ملزومات پزشکی را که به تأیید وزیران متبوع و صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده، برای تصویب هیئت وزیران ارایه نمود که هیئت وزیران درجلسه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ واردات ۳۵ قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی را در چهارچوب سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز اعلام کرد.

مشاهده بخشنامه

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا پاسخی بگذارید

    copyright2019 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ