اخبار اتاق

عدم ممنوعیت و محدودیت صادرات از محل ورود موقت


طبق نامه ۶۰/۱۹۱۱۵۸ مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ وزیر صنعت،معدن و تجارت به رییس کل گمرک ایران در خصوص صادرات از محل ورود موقت مطابق رویه های قانونی گمرکی مشمول ممنوعیت ها یا محدودیت های موقتی نگردد، ضمناً صادرات از مناطق آزاد کشور نیز طبق قانون مناطق مذکور صورت پذیرد.
در متن نامه آمده است :
از آنجا که صادرکنندگان کالا نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام می کنند و این موضوع مطابق رویه های قانونی گمرکی نباید مشمول برخی ممنوعیت ها با محدودیت های موقتی صادرات شود ، لطفا دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردد تا از اعمال هرگونه محدودیت در مسیر صادرات از محل ورود موقت جلوگیری نماید،ضمنا صادرات از مناطق آزاد کشور نیز طبق قانون مناطق مذکور خواهد بود

اتاق بازرگانی خرمشهر


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید