اخبار اتاق

با پیگیری اتاق خرشهر صورت گرفت؛ رایزنی سازمان توسعه تجارت برای تبدیل مرز شلمچه و چزابه به عنوان کریدور ترانزیتی کالاهای تجاری


بارانداز تجاری شلمچه اتاق بازرگانی خرمشهر

در شرایط تحریم استفاده از مزایای صادرات مجدد و همچنین واردات غیر مستقیم یکی از بهرترین شیوه ها در تداوم پویتئی فعالیت های تجاری به شمار میرود. در این بین مرز تجاری شلمچه به دلیل همجواری و نزدیکی با قلب اقتصادی عراق(بصره) توان به بار کشیدن بیشترین حجم از بار جهش از حفره های تحریم را در خود دارد.

همانگونه که همه میدانیم کشور عراق یکی از اصلی ترین شرکای تجاری کشور به شمار میرود که با وجود نزدیکی های فرهنگی و آئینی و همچنین وجود دروازه های متعدد تجاری موجود در مرز مشترک می تواند شریک اصلی ایران در بهبود شرایط اقتصادی و بازرگانی به عنوان کشور واسط مراودات تجاری را ایفا نماید.

از این رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر طی مکاتبات و رایزنی های متعدد با سازمان توسعه تجارت، خواهان راه اندازی خط ترانزیتی شمال به جنوب جهت حمل کالاهای مورد نیاز عراق و کویت از کشورهای حوزه قفقاز و همچنین اخذ کد واردات کالا در مرزهای شلمچه و چزابه برای تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز در دوران تحریم شده بود.

سازمان توسعه تجارت نیز در پی این درخواست ها با مکاتبه با وزارت های مرتبط پیگیر این دو امر شده است تا بدینوسیله جهشی محسوس در تجارت دوران تحریم کشور ایجاد گردد. امری که با تلاش و همیت ورایزنی دیپلماسی موثر دور از دسترس نخوهد بود و عاملی مهم در حفظ تعاملات بازرگانی با سایر نقاط جهان به شمار خواد آمد.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید