اخبار اتاق

انتشار تجربیات ناشی از حوادث مربوطه تحت عنوان درس آموزی


سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان

سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان به منظور جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در هر کدام از حوزه های چهارگانه در سطح واحدهای صنعتی – معدنی تحت پوشش این سازمان، تجربیات ناشی از حوادث مربوطه تحت عنوان درس آموزی از حوادث شامل ۳۰ نسخه از تجزیه و تحلیل ۹۰ مورد حادثه را در سایت آن سازمان به آدرس www.khz.mimt.gov.ir منتشر نموده است.

برای دسترسی به این گزارشات به قسمت آیین نامه ، قوانین و مقررات بخش بهداشت – ایمنی – محیط زیست – انرژی ، درس آموزی مراجعه نمایید.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید