سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان به منظور جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در هر کدام از حوزه های چهارگانه در سطح واحدهای صنعتی – معدنی تحت پوشش این سازمان، تجربیات ناشی از حوادث مربوطه تحت عنوان درس آموزی از حوادث شامل ۳۰ نسخه از تجزیه و تحلیل ۹۰ مورد حادثه را در سایت آن سازمان به آدرس www.khz.mimt.gov.ir منتشر نموده است.

برای دسترسی به این گزارشات به قسمت آیین نامه ، قوانین و مقررات بخش بهداشت – ایمنی – محیط زیست – انرژی ، درس آموزی مراجعه نمایید.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا پاسخی بگذارید

    copyright2019 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ