اخبار اتاق

اصلاح آئین نامه صادرات و واردات


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با موضوع صدور، تمدید، ابطال، تعلیق و رتبه بندی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تخلفات و سوء استفاده های صورت گرفته از کارت‏های بازرگانی، خواستار اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با موضوع صدور، تمدید، ابطال، تعلیق و رتبه بندی قانون مقررات صادرات و واردات شده بود.
از جمله دلایل مطرح شده برای اصلاح این آیین‌نامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تفاهمات کارگروه ویژه مشترک با حضور نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران و رییس اتاق تهران و رییس سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر نحوه صدور، تمدید، ابطال، تعلیق و رتبه بندی این کارت ها.
۲- تصویب موضوع در جلسه مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۷ کمیته ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.
بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن را اصلاح کرد.

 


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید