اخبار اتاق

دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران – محلات


دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران - محلات

تاریخ شروع:
سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵ (۱۰/۱۷/۲۰۱۷)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۶/۰۷/۲۸ (۱۰/۲۰/۲۰۱۷)
زمان بازدید:
۱۰:۳۰ الی ۱۹
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
۰۸۶-۴۳۲۲۲۰۵۷-۹ / ۰۹۱۸۸۶۵۰۷۰۳


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 394
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید