اخبار اتاق

✅ اتاق بازرگانی خرمشهر در مسیر اخذ گواهی استاندارد بین المللی ایزو (ISO )


 

به منظور نزدیکی هر چه بیشتر به معیارهای استاندارد مدیریت جهانی؛ اتاق بازرگانی خرمشهر با میزبانی از دکتر محبوبی؛ نماینده شرکت بین المللی URS در مسیر دریافت گواهینامه مدیریتی ایزو، گام نهاد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر؛ هانی فیصلی؛ رییس اتاق خرمشهر در تشریح این مورد گفت: در دنیای امروز تحول مستمر در جهت رونق فعالیت های جاری سازمان ها با کسب استانداردهای به روز و معتبر بین المللی امری مرسوم و رایج است. از این رو و با توجه به سیاست های اتاق ایران در یکپارچه سازی روند فعالیت ها و شیوه عمل اتاق های سراسر کشور، اتاق بازرگانی خرمشهر با ایجاد بستر مناسب و تهیه مستندات لازم ، اقدام در زمینه دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت مدیریت ISO9001:2015 را صورت داده است.

همچنین دکتر محبوبی پس از حضور در اتاق خرمشهر، در جمع مدیران و کارشناسان این اتاق بیان کرد: استاندارد ایزو در واقع آسان سازی روابط اداری و داخلی یک سازمان و شفاف سازی عملکرد واحدهای آن می باشد.

وی افزود: از سال ۸۳ روند انطباق عملکرد اتاق های کشور با استاندارد ایزو صورت گرفت که پس از اقدام اولیه در دو اتاق این روند متوقف گردید. در دوره جدید اتاق ایران و در راستای یکسان سازی و وحدت رویه فعالیت اتاق های کشور مجدد این فرآیند از سر گرفته شد و اتاق های کشور به تناوب در جهت انطباق با استانداردهای ایزو قرار میگیرند.

محبوبی گفت: از این رو و در این مسیر امروز در اتاق بازرگانی خرمشهر حاضر شدیم تا روند دریافت ایزو را با یاری مدیران این اتاق فراهم آوریم. در سال اول طرح ریزی اولیه و ترسیم شاخص ها انجام و در دو سال پس از آن عملکرد در مسیر استانداردهای ایزو انجام و صورت خواهد گرفت.

ایشان در پایان و با بررسی عملکرد واحدهای اتاق خرمشهر اذعان نمود: از میان اتاق های بررسی شده و بررسی ممیزی های موجود، عملکرد واحدهای محتلف اتاق خرمشهر را بسیار منظم و هدفمند ارزیابی کردیم و خوشحالیم که این اتاق را در دسته اتاق های ممتاز کشور میبینیم.

 


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید