اخبار اتاق

محرم و صفر؛ زمان تفکر


امام خمینی (ره):

محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 338
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید