نگارنده: هانی فیصلی – رئیس اتاق خرمشهر

سوم خرداد، روز مقاومت و پیروزی ؛  چه وجه تسمیه زیبائی

بی شک یکی از پیروزی های بی شمار دوران شکوهمند انقلاب اسلامی؛ که عزت، کرامت و بزرگی را به کشور عطا نمود سوم خرداد می باشد.

روزی که قلب ایران، غرور ایران، و نگین ایران را باز به کالبد وطن پیوند زد. قلبی که در چهل و پنج روز ، بی سلاح و با دستان خالی معنای مقاومت در برابر ایادی تا دندان مسلح دژخیمان را معنا نمود.

اصلاً نام خرمشهر عجین شده است با مقاومت.!!!  …….

مقاومتی که در دوران جنگ تحمیلی، عزت و افتخار را به اعماق روحمان پیوند زده بود،

چه کسی نمیداند که پایتخت تجاری آن روزهای ایران که نه، قلب اقتصادی منطقه چگونه زخم های خود را با مرهمی از خون جوانانش التیام داد. جوانانی که غیور بودندن و مَرد . ایستادند تا خاکشان در دست دیگری و غریب نرود و چه عزتی و غروری داشت مقاومت آن روزها برای ما.

چه کسی نمی داند که این عزت و غرور باز در سوم خرداد و این بار با غیرت جوانان ایران بزرگمان تکرار شد. و چه زیبا برگی از تاریخ ایران را درخشان و ماندگار رقم زدند.

اما چه کسی میدانست که پس از سال ها، نشان زخم های جنگ بر پیکره ی خرمشهر همچنان ماندگار باشداقتصاد، عمران و رونق خرمشهر همچنان زخمی از جنگ است . پایتخت تجاری ایران از سال های رونقش فاصله گرفت اما باز هم در برابر شرایط سخت اقتصادی و دور ماندن از شرایط رونق خویش ، مقاوم و پابرجا ایستاده است .
هنوز مقاومت حرف اول این شهر را میزند. خرمشهر همچنان سرپا اما خسته است . نیاز به گسترش امید در دل مردمانش بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید.

خرمشهر همچنان ذاتاً خرم است، اما هنوز رنج ها، زخم ها و بخیه های جنگ را برتن خود احساس می کند.

در آستانه ی این روز بزرگ همه را به همتی سترگ جهت همدلی و همراهی در مسیر زدودن زخم های خرمشهر دعوت می کنیم . مدیران دولتی و حکومتی، فعالان اقتصادی و مردم؛ همه با هم باید خرمشهر را آباد کنیم.

خجسته باد سالروز آزادسازی خرمشهر

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا پاسخی بگذارید

    copyright2019 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ