اخبار اتاق

کارگاه آموزشی “مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی” در اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار گردید.


کارگاه آموزشی دو روزه “مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی” در اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر؛ در ادامه برنامه های آموزشی اتاق خرمشهر و به جهت بهبود کاربرد آموزه های اولیه تجارت برای فعالان اقتصادی ، تدریس زبان انگلیسی و نحوه صحیح کاربرد آن در مکاتبات بازرگانی توسط سرکار خانم علاوش، مدیر آموزش موسسه آموزش و پژوهش اتاق ایران برای اعضا و متقاضیان این دوره انجام شد.

خانم علاوش در این رابطه بیان کرد: یکی از ابتدایی ترین موارد در برقراری ارتباط های تجاری و تبادل های اقتصادی نامه نگاری و مکاتبه با شرکا و طرف های تجاری مقابل است. در ایجاد یک رابطه مناسب و پایدار تجاری، باید مراحل ابتدایی را به شکل اصولی انجام داد. از این رو آموزش نحوه مکاتبه صحیح بازرگانی گامی مهم و پر کاربرد در برقراری روابط تجاری با بازرگانان بین المللی به شما می آید.

ایشان افزود: یکی از عمده مشکلات بازرگانان ایرانی در توسعه تجارت با تجار کشورهای دیگر، عدم رعایت اصول و نکات اساسی نامه نگاری تجاری است. از این رو آموزش این نکات میتواند گامی مهم در یاری رساندن فعالان اقتصادی در گسترش روابط تجاری به شمار آید.

مدیر آموزش موسسه آموزش و پژوهش اتاق ایران گفت: آشنایی با بخش های اصلی یک نامه بین المللی، استفاده صحیح از عبارات و کلمه های انگلیسی، جاگذاری موضوع و هدف نامه هابه شکل صحیح در متن و نحوه چینش اجزای یک نامه تجاری در زبان انگلیسی از محورهای اصلی این کارگاه آموزشی بود.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید