اخبار اتاق

ممنوعیت صدور هویج ، کدو و کنار و تمدید ممنوعیت سیب زمینی و گل کلم به کشور عراق


با عنایت به نامه شماره ۴۴۴۷۷/۳۱۱/۹۷ مورخ ۲۲/۰۹/۹۷ رایزن محترم بازرگانی ج.ا.ایران در عراق درخصوص ممنوعیت صادرات هویج ، کدو ، کنار و تمدید ممنوعیت سیب زمینی ، بادمجان ، کلم ، گل کلم ، بدینوسیله مراتب به اطلاع ذینفعان و فعالان اقتصادی در استان میرسد.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید