مجمع عمومی فوق العاده و عادی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در ساعات ۱۰ و ۱۱ سه شنبه ۲۴ دی ماه ۹۷ در محل اتاق ایران برگزار می شود.
آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران
در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۲۲ هیات محترم راهبردی تشکلها مقرر گردید تا مجمع عمومی فوق العاده ساعت ۱۰ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت ۱۱ اتحادیه مزبور در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۴ در محل سالن جلسات طبقه ششم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.
لذا بدینوسیله از کلیه فعالین درحوزه مربوطه دعوت می نماید از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۲۴ الی پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۰۲جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه پنجم مراجعه نمایند.
شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.
مجمع عمومی فوق العاده: ساعت۱۰
دستور جلسه :
۱ – بررسی و تصویب اساسنامه .
۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نیست.
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: ساعت۱۱
دستور جلسه:
۱ – تعیین ورودیه و حق عضویت.
۲ – تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
۳–انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.
۴ – سایر موارد.
شرایط ثبت نام:
الف-دارا بودن کارت معتبر بازرگانی معتبر در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور.
ب- دارا بودن سابقه فعالیت واردات بر اساس اسناد و مدارک مثبته در زمینه واردات مستمر کالا در حوزه موضوع فعالیت اتحادیه.
تبصره: نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیر عامل، یا یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت متبوع باشند که بوسیله معرفی نامه ای با مهر و امضای صاحبان امضاء معرفی شده اند.

آخرين مطالب این بخش

0 دیدگاه


    لطفا پاسخی بگذارید

    copyright2019 Khorramshahr Chamber Of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

    کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ