اخبار اتاق

مجازی سازی دوره های مالیات مستقیم و غیر مستقیم


اتاق زنجان اقدام به مجازی سازی دوره های مالیات مستقیم و غیر مستقیم را به منظور آشنائی بیشتر فعالان اقتصادی با فضاهای مالیاتی را برگزار می نماید.

این دوره های اموزشی در زمان ۱۰ ساعت و با ثبت نام از طریق سایت اتاق زنجان انجام میگردد.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید