اخبار اتاق

قعالیت پویاتر کانوان زنان بازرگان خرمشهر در دستور کار اتاق بازرگانی


اولین نشست کانون زنان بازرگان خرمشهر در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر؛ در این نشست که با حضور هیئت  رئیسه و اعضای کانون برگزار گردید، نائب رئیس اتاق خرمشهر نیز به عنوان مهمان در این نشست حاضر و در رابطه با اهداف و برنامه های کانون سخنانی را ایراد نمود.

سید مصطفی موسوی ضمن اشاره به نقش مهم و کلیدی بانوان در جامعه افزود: علیرغم برخی از نگاه های محدود کننده ی جامعه به نقش بانوان ؛ ما بر این اعتقادیم که زنان ایرانی قابلیت انجام سخت ترین امور را به بهترین نحو ممکن دارند.

وی افزود: بانوان ایرانی می توانند در تمامی زمینه های فعالیتی کشور اثر و نقشی مهم را ایفا کنند و این نقش بی شک در زمینه های اقتصاد و بالاخص بازرگانی می تواند بیش از شرایط فعلی بروز داشته باشد.

موسوی گفت: انتظار ما از کانون زنان بازرگان خرمشهر، فعالیتی پویاتر و انرژیک در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی و بازرگانی بانوان خرمشهری است. هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خرمشهر در این مسیر، حمایت تام خویش را از کانون زنان بازرگانان اعلام داشته و آمادگی هر گونه فعالیت هم راستا در جهت فعالیت های مثبت و رونق بخش این کانون را دارد.

ایشان در پایان خواهان تدوین برنامه مناسب جهت فعالیت های کانون زنان بازرگان خرمشهر شد و افزود: تعریف خط مشی مناسب در کنار برنامه ریزی مدون و جهت دار، جهت هدایت فعالیت های بانوان فعال در مسیر توسعه اقتصادی خرمشهر ؛ باید در اولویت های کانون زنان بازرگان قرار گیرد.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید