اخبار اتاق

فهرست نهایی نامزدهای نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی خرمشهر اعلام شد


انجمن نظارت بر اتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فهرست نهایی نامزدهای نهمین دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق های سراسر کشور را اعلام کرد.

بر همین اساس فهرست نهایی دواطلبان اتاق خرمشهر نیز اعلام گردید.

برای مشاهده لیست نهایی داوطلبان انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

Link: 🌐 http://candidates.chambertrust.ir/Candidates.aspx?Branch=7598

 


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 560
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید