اخبار اتاق

فهرست نمایشگاههای مهم مرکز نمایشگاهی باکو اکسپو جمهوری آذربایجان ۲۰۱۹


حسب اطلاع اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان در راستای افزایش سطح مراودات تجاری ج.ا.ایران و جمهوری آذربایجان، فهرست نمایشگاه های مهم سال ۹۸ مرکز نمایشگاهی باکو اکسپو جمهوری آذربایجان به شرح زیر به اطلاع فعالان اقتصادی می رسد :
نمایشگاه گردشگری وهتلداری ۱۵ تا ۱۷ فروردین
نمایشگاه کشاورزی، مواد غذایی و بسته بندی ۲۵ تا ۲۷ ادریبهشت
نمایشگاه نفت، گاز و انرژی ۸ تا ۱۰ خرداد
نمایشگاه حمل ونقل ۲۱ تا ۲۳ خرداد
نمایشگاه هدایا،تبلیغات و چاپ ۲۸ تا ۳۰ شهریور
نمایشگاه ساختمان ، تأسیسات و مبلمان ۳۰ مهر تا ۲ آبان


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید