اخبار اتاق

فهرست دوره های آموزشی استان خوزستان


تقویم آموزشی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان در سه ماه پیانی سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ جهت آگاهی و شرکت فعال تمامی علاقه مندان به شرح ذیل اعلام میگردد.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید