اخبار اتاق

فراخوان عمومی – آغاز فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه استان خوزستان در سال ۱۳۹۶


بیست و یکمین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی

انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۳۹۶

به آگاهی میرساند کلیه بنگاه های صادراتی در سطح استان ها می رساند، سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی وو بر اساس معیارها و شاخص های مقرر و مندرج در سایت www.tpo.ir درصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات و معرفی آنان به عنوان صادر کنندگان برگزیده استانی سال ۱۳۹۶ طی بیست و یکمین سالروز ملی صادرات می باشد.
لذا از کلیه صادرکنندگان محترم در سطح استان ها که مایل به شرکت در این رقابت استانی می باشند درخواست می گردد به ترتیب و به شرح زیر اقدام نماید:
۱- مراجعه به سایت اختصاصی سازمان توسعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir بخش فارسی قسمت صادرکنندگان نمونه (انتخاب صادرکنندگان برگزدیه استانی سال ۱۳۹۶)
۲- مطالعه دقیق شرایط، ضوابط و معیارها و تکمیل فرم مربوطه ، بر اساس هر یک از گروه های کالایی
۳- ثبت نام الکترونیکی از طریق مراجعه به سایت نرم افزار نمونش به آدرس http://nemoonesh.tpo.ir از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۰ تا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۰
۴- تحویل اصل مدارک و مستندات از روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۶/۲۲ حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۵ به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزدیه استانی سال ۱۳۹۶ مستقر در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها( معاونت توسعه تجارت خارجی/ امور بازرگانی)

*دبیر خانه کارگروه استانی از پذیرش پرونده متقاضیان پس از تاریخ مقرر و یا به صورت ناقص همچنین پیش از انجام فعل ثبت نام الکترونیکی معذور می باشد.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 394
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید