اخبار اتاق

صادرات دام زنده به عمان آزاد اعلام شد.


پیرو پیگیری های بعمل آمده توسط اتاق مشترک ایران و عمان با سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در خصوص موافقت با صادرات مجدد دام زنده و رفع ممنوعیت در این خصوص، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰/۲۳۹۲۱۰ مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ مشاور محترم وزیر و دبیر ستاد تنظیم بازار منضم به تصویر نامه شماره ۱/۴۹۲۴۰ ۹۶/۵۰ معاون محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به استحضار می رساند ، از تاریخ صدور نامه مذکور، صادرات دام زنده سبک به کشور عمان تحت شرایط خاص آزاد شد.

 

 


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید