اخبار اتاق

سفارت ترکیه شرایط و شیوه تایید اظهارنامه مبدأ در فضای الکترونیک را اعلام کرد


اتاق بازرگانی خرمشهر

سفارت ترکیه طی یک نامه به وزارت امور خارجه شرایط  و شیوه کار در خصوص چهارچوب فعالیت ها، تنظیم، تایید، تعیین مهلت اعتبار اوراق اثبات مبدأ و صادرات مشمول معافیت کالای آزاد متعلق به اتاق های بازرگانی کشور ترکیه برای تایید اظهارنامه های مبدأ در فضای الکترونیکی اعلام کرد.

نامه ارسالی سفارت و نمونه امضا های مرتبط در فایل ذیل آمده است.


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 560
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید