اخبار اتاق

دوره های آموزشی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان


سازمان صنعت معدن و جارت استان خوزستان دوره های اموزشی تخصصی را به صورت رایگان و با اعطای مدرک پایان دوره معتبر برگزار می نماید.

اتاق بازرگانی خرمشهر


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 547
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید