اتاق بازرگانی خرمشهر

آدرس :
  • خرمشهر _ کوتشیخ _ بلوار ساحلی شهید بایندر _ نرسیده به پل آزادی

کد پستی:
  • 6415763154

تلفن:
  • 83_53534080 061

فکس:
  • 53534079 061

ایمیل:
  • Info@khccima.ir