اخبار اتاق

تقویم نمایشگاهی در کشور آذربایجان


شرکت نمایشگاهی بین المللی کاسپین یکی از شرکت های معتبر و فعال در برگزاری نمایشگاه ها در جمهوری آذربایجان می باشد.

از آنجائیکه بسیاری از فعالان اقتصادی رغبت دارند تا روابط تجاری خود را با این کشور گسترش دهند و با توجه به اهمیت حضور در نمایشگاه های بین المللی جهت حصول این مهم؛ تقویم نمایشگاهی نیمه دوم سال ۲۰۱۷ و سال ۲۰۱۸ نمایشگاه بین المللی کاسپین در کشور آذربایجان را جهت بهره برداری اعضا محترم و فعالان اقتصادی بزرگوار تقدیم میکنیم.

 


user avatar
کمال هلالی (کمال هلالی)
توضیحاتی ندارد...

تعداد مطالب نوشته شده توسط نویسنده: 394
لینک به صفحه نویسنده:


« »

دیدگاهتان را بنویسید